Spravujeme majetok našim blízkym


Prihlásiť sa
InteGreat Capital s.r.o. je zapísaná v registri ČNB
podľa §15 zák. 240/2013 Sb. o investičních společnostech
a investičních fondech.
Spoločnosť nepodlieha dohľadu ČNB.